strona główna     mapa strony     kontakt

GIS Software » Aktualności

Aktualności

15 kwietnia 2016r. firma zakończyła z sukcesem projekt, którego celem było wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami spółek Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni PAK S.A.

 

Głównym zadaniem systemu jest wspomaganie zarządzaniem gruntami i majątkiem należącym do Zamawiającego. W ramach wdrożenia wykonano i wprowadzono do systemu graficzno-opisowe bazy danych. System przechowuje zintegrowane dane przestrzenne (mapa numeryczna), graficzne (obrazy rastrowe) i opisowe w centralnej bazie danych oraz umożliwia ich aktualizację, przetwarzanie i agregacje, a także prowadzenie złożonych wielotematycznych analiz, zestawień i raportów.

 

System uwzględnia aspekty integracji aplikacji z już wdrożonymi rozwiązaniami SAP, w tym w szczególności modułem SAP RE-FX. Integracja pozwala na wzajemną weryfikację kompletności i aktualności danych przechowywanych w obu systemach. Przestrzenna lokalizacja przedmiotu ewidencji nieruchomości znacząco rozszerza możliwości analityczne zintegrowanego systemu informatycznego.